تنها ریفرنس موجود در صنعت سنگ کشور، از سال 1378 همه ساله منتشر گردیده است. این کتاب شامل بخش های علمی، آماری و تبلیغاتی است و اولین و تنها دایرکتوری صنعت سنگ ایران است. این کتاب به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود. تا سال 1397، نوزده شماره از این کتاب منتشر شده است.

کتاب راهنمای سنگ ایران از سال 1395 علاوه بر انتشار، به شکل دیجیتال نیز در سایت www.tickstone.com عرضه می شود.

یکی از مهمترین خصوصیات کتاب راهنمای سنگ ایران، ارائه مطالب علمی تخصصی در هر جلد آن بوده است که همه ساله در 100 صفحه حاوی مقالات مختلف از اساتید صنعت سنگ، منتشر می گردد. از سال 1395 (هفدهمین کتاب) بخش علمی کتاب، به صورت ضمیمه ای مستقل و با نام "دانش سنگ" منتشر گردید. "دانش سنگ" با استفاده از کادری متخصص اثرگذاری بسیار مثبتی در صنعت سنگ کشور دارد.

آگاهی از تاریخ یک صنعت، اولین گام برای برداشتن قدم های رو به جلو در مسیر پیشرفت است. شرکت روشان روز با احترام به این ارزش، از ابتدای فعالیت خود، اقدام به گردآوری تصاویری نموده است که نشان دهنده مسیر رشد این صنعت است.

شرکت روشان روز از سال 2002 ، نمایندگی معتبرترین نمایشگاه های سنگ جهان را در ایران در اختیار داشته است. این شرکت تا سال 1397، برگزارکننده 10 دوره نمایشگاه بین المللی سنگ تهران بوده است. برگزاری سمینارها و همایش های تخصصی و علمی در داخل و خارج از کشور ، از دیگر فعالیت های این شرکت است.

عدم آشنایـی صنعت سنـگ جهان با سنگ های ایرانـی و ارائه سنگ های ایران به عنـاوین و نـام های مختلف غیـرایرانـی در جهان، این شـرکت را بـرآن داشت تا اولین جلد از کتـاب اطلس سنگ های ساختمانی ایران را در سال 1380 و برای اولیـن بار در ایران، منتشر نماید. تاکنون سه جلد ازاین کتاب منتشرشده است و جلد چهارم آن در مرحله گردآوری است.

آگاهی، اولین گام پیشرفت است. برای برنامه ریزی های اصولی داشتن اطلاعات و آمار از اصول اولیه است. شرکت روشان روز گردآورنده آمار و اطلاعات صنعت سنگ کشور در 8 بخش مجزا، شامل: معادن، کارخانه های سنگبری، سازندگان ماشین آلات سنگبری، سازندگان ماشین آلات معادن، ابرارآلات، فروشگاه های سنگ، سنگ های تجسمی حکاکی و شرکت های صادرکننده سنگ می باشد.

معرفی روشان روز
درباره ما
شرکت روشان روز (مرکز اطلاعات سنگ ایران) از سال 1375 به صورت رسمی، در زمینه صنعت سنگ ساختمانی به امور فرهنگی - تحقیقاتی  پرداخت. این شرکت گردآورند ...
چشم انداز
آگاهی از تاریخ یک صنعت، اولین گام برای برداشتن قدم های رو به جلو در مسیر پیشرفت است. شرکت روشان روز با احترام به این ارزش، از ابتدای فعالیت خود، اقدام ...
نام واحد: شرکت مهساب سنگ
نام واحد: شرکت مهساب سنگ ...
نام واحد:  نماسنگ و گالرى آمیتیس
نام واحد: نماسنگ و گالرى آمیتیس ...
نام واحد: سنگبری کی تو(K2)
نام واحد: سنگبری کی تو(K2) ...
نام واحد: شرکت مهساب سنگ
نام واحد: شرکت مهساب سنگ ...
نام واحد: سباسنگ
نام واحد: سباسنگ ...
نام واحد: آریان معدن ساویس
نام واحد: آریان معدن ساویس ...
نام واحد: ساخارا و آژیانه
نام واحد: ساخارا و آژیانه ...
نام واحد: هورتاش گرانیت
نام واحد: هورتاش گرانیت ...
نام واحد: گوهرسنگ ثنایی
نام واحد: گوهرسنگ ثنایی ...
نام واحد:  گوهر سنگ ثنایی
نام واحد: گوهر سنگ ثنایی ...
نام واحد: شرکت سنگبری ایران مرمر تهران
نام واحد: شرکت سنگبری ایران مرمر تهران ...
نام واحد: گوهرسنگ ثنایی
نام واحد: گوهرسنگ ثنایی ...
نام واحد: گالری سنگ سپنتا
نام واحد: گالری سنگ سپنتا ...
نام واحد: آذران سنگ
نام واحد: آذران سنگ ...
نام واحد: شرکت سنگ آونگ
نام واحد: شرکت سنگ آونگ ...
نام واحد: گروه مهندسی و بازرگانی بهنگام
نام واحد: گروه مهندسی و بازرگانی بهنگام ...
نام واحد: ماشین سازی جهانفرد-سنگ لوتوس
نام واحد: ماشین سازی جهانفرد-سنگ لوتوس ...
نام واحد: کارخانه سنگ سروش
نام واحد: کارخانه سنگ سروش ...
نام واحد: سنگبری رخام
نام واحد: سنگبری رخام ...
نام واحد: پارتیا
نام واحد: پارتیا ...
نام واحد: ساخارا و آژیانه
نام واحد: ساخارا و آژیانه ...
نام واحد: صنایع سنگ ایران دفینه
نام واحد: صنایع سنگ ایران دفینه ...
نام واحد: سنگ داود
نام واحد: سنگ داود ...
نام واحد: دفتر معماری روزبهانی و همکاران
نام واحد: دفتر معماری روزبهانی و همکاران ...
نام واحد: شرکت روشان روز
نام واحد: شرکت روشان روز ...
نام واحد: شرکت روشان روز
نام واحد: شرکت روشان روز ...
نام واحد: (شرکت تجهیزات معدنی و سنگبری) الماس سنگ سپهر
نام واحد: (شرکت تجهیزات معدنی و سنگبری) الماس سنگ سپهر ...
نام واحد: سنگ سبزکوه
نام واحد: سنگ سبزکوه ...
نام واحد: رویال سنگ ایران
نام واحد: رویال سنگ ایران ...
نام واحد: دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه معماری
نام واحد: دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه معماری ...
نام واحد: کارخانه سنگبری کی تو K2
نام واحد: کارخانه سنگبری کی تو K2 ...
نام واحد: کارخانه سنگبری کی تو K2
نام واحد: کارخانه سنگبری کی تو K2 ...
نام واحد: کارخانه سنگ سروش
نام واحد: کارخانه سنگ سروش ...
نام واحد: آرسام گرانیت غرب
نام واحد: آرسام گرانیت غرب ...
نام واحد: شرکت روشان روز
نام واحد: شرکت روشان روز ...
نام واحد: شرکت معدن مهندسی سارینا
نام واحد: شرکت معدن مهندسی سارینا ...
نام واحد: گرانیت قرمز نایین
نام واحد: گرانیت قرمز نایین ...
نام واحد: شرکت مرمریت کرمان و ‌شرکت کرمان حجیر
نام واحد: شرکت مرمریت کرمان و ‌شرکت کرمان حجیر ...
نام واحد: صنایع سنگ ماران
نام واحد: صنایع سنگ ماران ...
نام واحد: سنگ لوتوس
نام واحد: سنگ لوتوس ...
نام واحد: سنگ پاسارگاد
نام واحد: سنگ پاسارگاد ...
نام واحد: شرکت دلتا آوران نیکو
نام واحد: شرکت دلتا آوران نیکو ...
نام واحد: شرکت آریاساب
نام واحد: شرکت آریاساب ...
نام واحد: مجتمع سنگ صمیمی (گدار سوز)
نام واحد: مجتمع سنگ صمیمی (گدار سوز) ...
نام واحد:  کارخانه سنگبری ساخارا و آژیانه
نام واحد: کارخانه سنگبری ساخارا و آژیانه ...
نام واحد:  مجموعه معدنی پاتک
نام واحد: مجموعه معدنی پاتک ...
نام واحد: سنگبری آزوریت
نام واحد: سنگبری آزوریت ...
فرخ مولوی
فرخ مولوی ...
نام واحد: شرکت روشان روز
نام واحد: شرکت روشان روز ...
نام واحد: شرکت روشان روز
نام واحد: شرکت روشان روز ...
نام واحد: کارخانه کبیر
نام واحد: کارخانه کبیر ...
نام واحد: سنگ سبز، ساکو، کاوش مرمر
نام واحد: سنگ سبز، ساکو، کاوش مرمر ...
نام واحد: حامی سنگ
نام واحد: حامی سنگ ...
نام واحد: یوستون YouStone
نام واحد: یوستون YouStone ...
نام واحد: سنگ پرشیا
نام واحد: سنگ پرشیا ...
نام واحد: سنگ حریر
نام واحد: سنگ حریر ...
نام واحد: کارخانه فراز کاشان و کارخانه بهار
نام واحد: کارخانه فراز کاشان و کارخانه بهار ...
نام واحد: گروه تخصصی احیاء بتن و سنگ
نام واحد: گروه تخصصی احیاء بتن و سنگ ...
نام واحد: گروه مهندسی و بازرگانی بهنگام
نام واحد: گروه مهندسی و بازرگانی بهنگام ...
محمد علی دشتی
محمد علی دشتی ...
نام واحد: شرکت سنگ ستاره ایران
نام واحد: شرکت سنگ ستاره ایران ...
نام واحد: دفتر فنی مهندسی پردیس
نام واحد: دفتر فنی مهندسی پردیس ...
نام واحد: سبا سنگ
نام واحد: سبا سنگ ...
نام واحد: سنگ بهار خراسان
نام واحد: سنگ بهار خراسان ...
نام واحد: شرکت تعاونی ١٢٠ گرانیت مصنوعی اورین خوی
نام واحد: شرکت تعاونی ١٢٠ گرانیت مصنوعی اورین خوی ...
نام واحد: شرکت مهساب سنگ
نام واحد: شرکت مهساب سنگ ...
نام واحد:  شرکت توسعه و گسترش سنگ آوا
نام واحد: شرکت توسعه و گسترش سنگ آوا ...
نام واحد: سنگ کی راد
نام واحد: سنگ کی راد ...

از سال 1395، شرکت روشان روز به یک شرکت صنفی تبدیل شد و تعدادی از دست اندرکاران صنعت سنگ کشور به لیست سهامداران آن اضافه شدند. در واقع اولین و تنها کنسرسیوم فرهنگی صنعت سنگ کشور، شکل گرفت.

شرکت روشان روز به عنوان مرکز بین المللی اطلاعات سنگ ایران از سال 1375 وارد فعالیت های فرهنگی، تبلیغاتی، انتشاراتی و نمایشگاهی در زمینه صنعت سنگ ساختمانی کشور، گردید. این شرکت گردآورنده و ناشر تنها کتاب دایرکتوری این صنعت به نام "کتاب راهنمای سنگ ایران" است که همه ساله یک مجلد از آن در دسترس عموم قرار می گیرد و در حال حاضر نوزدهمین شماره آن (1397) منتشر گردیده است. شرکت روشان روز در زمینه چاپ کتب علمی ، تخصصی و فنی صنعت سنگ و معدن، فعالیت های قابل قبولی داشته است و تاکنون چندین جلد کتاب در این زمینه به علاقه مندان ارائه نموده است که از مهمترین آنها کتب اطلس سنگ ساختمانی ایران است که جلد اول آن برای اولین بار در ایران توسط این مجموعه ارائه گردید. این شرکت تنها ناشری است که فقط در زمینه صنعت سنگ و معدن فعالیت می نماید. فعالیت های نمایشگاه مجموعه روشان روز در دو بخش داخلی و خارجی، خدمات قابل ملاحظه ای به دست اندرکاران صنعت سنگ کشور ارائه نموده است. نمایندگی نمایشگاه های معتبر سنگ در کشورهای مختلف جهان، دلیل این امر است که این مجموعه اولین سامان دهنده هئیت های تجاری و بازدیدکننده نمایشگاه های سنگ جهان بوده و همچنین برای اولین بار در بخش خصوصی غرفه داران ایرانی نمایشگاه های جهانی را در پاولیون اختصاصی جمهوری اسلامی ایران، گرد هم آورده است. برگزاری نمایشگاه های بین المللی و تخصصی سنگ در تهران از افتخارات این مجموعه می باشد. این شرکت برگزارکننده 8 دوره نمایشگاه بین المللی سنگ ایران در سایت نمایشگاهی تهران است. انتشارات روشان روز با توجه به نیاز دست اندرکاران صنعت سنگ کشور به آگاهی از تحقیقات روز و آشنایی با تکنولوژی مدرن و همچنین اطلاع از موارد علمی تخصصی سنگ و ماشین آلات حفاری و فرآوری، اقدام به گردآوری، تالیف، و ترجمه کتب علمی در این زمینه نموده است. این مجموعه  از کلیه محققین و دانش پژوهان در این حیطه دعوت به همکاری می نماید.
 
آدرس:
تهران، کیلومتر 45 اتوبان تهران-قم، خروجی شهرک صنعتی شمس آباد، ابتدای بلوار امام خمینی، کوچه ایران خودرو، پلاک یک، واحد یک

شماره های تماس:

56804626 ، 56804668 ، 56804630 ، 56804657

عضویت در خبرنامه
© تمامی حقوق برای شرکت روشان روز محفوظ است. طراحی شده توسط طراحی سایت داتک