دهه 90
عکس شماره 130

تهران، سالن همایش هتل المپیک – 1390 اولین همایش تجلیل از پیشکسوتان صنعت سنگ کشور

">

عکس شماره 131

تهران، سالن همایش هتل المپیک – 1390 اولین همایش تجلیل از پیشکسوتان صنعت سنگ کشور

">

عکس شماره 132

تهران، سالن همایش هتل المپیک – 1390 اولین همایش تجلیل از پیشکسوتان صنعت سنگ کشور

">

عکس شماره 133

تهران، سالن همایش هتل المپیک – 1390 اولین همایش تجلیل از پیشکسوتان صنعت سنگ کشور – از راست: امیر سامان میرزایی، عزیز میرزائیان، علیمردان تهرانی فر، محمد خلیل پور، اکبر لرپری زنگنه، یگانه پور، خداداد غیاثوند، رضا احمدی، وحید آدمی، موجانی قمی، کاوه فاضل، مرتضی حبیب الهیان، قصرفخری، مرحوم مصطفی حبیب الهیان، محمد حسین اعتمادی، حسن محمدی، مرتضی حجار زاده، حسن پورحسنی، حسین کریمی، عباس تیموری

">

عکس شماره 134

تهران، سالن همایش هتل المپیک – 1390 محمد خلیل پور

">

عکس شماره 135

نمایشگاه سنگ ایرسه، تهران  – 1390 غرفه انجمن سنگ ایران، حسین نیروبخش، دبیر انجمن

">

عکس شماره 136

نمایشگاه سنگ ایرسه، تهران – 1390 از راست:  مهندس جعفری ( معاونت معدنی وزارتخانه )، مهندس گلیجانی ( کارشناس وزارتخانه )، محمود کارخانه

">

عکس شماره 137

نمایشگاه سنگ ایرسه، تهران  – 1390 از راست:  داود اسماعیلی، مهندس جعفری ( معاونت معدنی وزارتخانه )، کاوه فاضل،؟  وحید آدمی

">

عکس شماره 138

نمایشگاه سنگ ایرسه، تهران  – 1390 بازدید مدیران و کارشناسان وزارتخانه از غرفه برادران امینی

">

عکس شماره 139

نمایشگاه سنگ ایرسه، تهران – 1391 از راست: ابوالقاسم شفیعی، حسین امیرفتاحی، بهزاد نیکفر، رحمان سلمی، کاوه فاضل

">

عکس شماره 140

نمایشگاه سنگ ایرسه، تهران – 1391 بازدید مدیران وزارتخانه از غرفه عمرانی یزدباف

">

عکس شماره 141

حاج رضا مختاری  – 1392

">

عکس شماره 142

مرحوم زین العابدین نجفی تبریزی ( دبیر انجمن سنگ ایران )  – 1392

">

عکس شماره 143

نمایشگاه سنگ ایرسه، تهران – 1390 بازدید مهندس جعفری ( معاونت معدنی وزارتخانه ) و هیات همراه به اتفاق ابوالقاسم شفیعی رئیس انجمن سنگ ایران، از نمایشگاه

">

عکس شماره 144

کارخانه ایران مرمر – 1393 دکتر اکبر لرپری زنگنه

">

عکس شماره 145

کارخانه شاهین – 1393 استاد بهرام صادق

">

عکس شماره 146

کارخانه شاهین – 1393 از راست: کاوه فاضل بسطامی، بهرام صادق، رضا مولایی

">

عکس شماره 147

کارخانه  ایران مرمر – 1393 مرحوم حاج حسن لرپری زنگنه

">

عکس شماره 148

کارخانه  ایران مرمر – 1393 از راست: حامد لرپری زنگنه، رضا مولایی، اکبر لرپری زنگنه، مرحوم حاج حسن لرپری زنگنه، کاوه فاضل

">

عکس شماره 149

زنجان، کارخانه  آرسام گرانیت غرب – 1393 بازدید گروهی اعضای خانه سایبری سنگ ایران

">

عکس شماره 150

تهران  – 1393 استاد غفار داورپناه

">

عکس شماره 151

تهران  – 1393 از راست: خسرو داورپناه ، کاوه فاضل، استاد غفار داورپناه، رضا مولایی ، امیرسامان میرزایی

">

عکس شماره 152

تهران شورآباد، کارخانه مالکی  – 1393 محمد مالکی

">

عکس شماره 153

تهران شورآباد، کارخانه مالکی – 1393 از راست: رضا مولایی، محمد مالکی، کاوه فاضل

">

عکس شماره 154

تهران، شمس آباد، کارخانه وینتر  – 1393 مهدی حجارزاده

">

عکس شماره 155

تهران، شمس آباد، کارخانه وینتر – 1393 از راست: کاوه فاضل، مهدی حجارزاده، رضا مولایی

">

عکس شماره 156

اصفهان – 1393 بازدید اعضای خانه سایبری سنگ ایران از نمایشگاه سنگ اصفهان

">

عکس شماره 157

اصفهان  – 1393 بازدید اعضای خانه سایبری سنگ ایران از نمایشگاه سنگ اصفهان

">

عکس شماره 158

اصفهان – 1393 بازدید اعضای خانه سایبری سنگ ایران از نمایشگاه سنگ اصفهان

">

عکس شماره 159

محلات  – 1393 بازدید اعضای خانه سایبری سنگ ایران از نمایشگاه سنگ نیمور

">

عکس شماره 160

شانگهای، چین – 2010 کنفرانس تکنولوژی فرآوری سنگ توسط شرکت روشان روز در نمایشگاه شانگهای چین

">

عکس شماره 161

یونفو، چین – 2010 غرفه گروه بازرگانی نیکفر، از راست: کاوه فاضل، علیرضا قنبری، بهزاد نیکفر

">

عکس شماره 162

یونفو، چین – 2010 غرفه رویال سنگ دهبید، نفر سمت چپ: احمد طیبی

">

عکس شماره 163

پکن، چین – 2010 جلسه روشان روز با انجمن سنگ پکن، همراه با آقایان رادفر و باقر محمدی

">

عکس شماره 164

عکس شماره 165

شانگهای، چین – 2012 غرفه روشان روز در نمایشگاه، از چپ: محمد حلاجیان، محمود کارخانه، جواد نعیمی، کاوه فاضل

">

عکس شماره 166

شیامن، چین – 2015 از راست: علی عسکرزاده، رضا مولایی، احسان صلواتی فر

">

عکس شماره 167

شیامن، چین  – 2015 از راست: رحیم علیجانی، ابراهیم میرزایی، علی عسکرزاده

">

عکس شماره 168

آلمان، دفتر کارخانه آکمی – 2015 از چپ: بهروز جان نثاری، عباس عزیززاده، علیرضا قنبری، کاوه فاض، محمد خلیل پور – نفر سمت چپ: رحمان سلمی

">

عکس شماره 169

آلمان – 2015 کلاس آموزشی آشنایی با عملکرد رزین و اپوکسی

">

عکس شماره 170

آلمان  – 2015 کلاس آموزشی آشنایی با عملکرد رزین و اپوکسی – ردیف جلو از راست: رحمان سلمی، دکتر پرورش

">

عکس شماره 171

آلمان  – 2015 نمایشگاه سنگ نورنبرگ

">

عکس شماره 172

آلمان  – 2015 نمایشگاه سنگ نورنبرگ

">

عکس شماره 173

نمایشگاه سنگ نورنبرگ آلمان  – 2015 از چپ: محمد خلیل پور، سامان اسماعیلی، شیرازی، جواد نعیمی، عباس عزیززاده، علیرضا جان نثاری

">

عکس شماره 174

نمایشگاه سنگ ورونا، ایتالیا  – 2017 غرفه شرکت پرفیمان - از چپ: محمد یزدانی، رضا قویدل، ایمان علاقه بند، داود مصباحی، کاوه فاضل

">

عکس شماره 175

نمایشگاه سنگ ورونا، ایتالیا   – 2017 از راست: رضا قویدل، جمشید مولایی، داود مصباحی، محمد یزدانی، کاوه فاضل

">

عکس شماره 176

نمایشگاه سنگ ورونا، ایتالیا  – 2017 از راست: محمد اسمعیل مرندی، رضا قویدل، محمد یزدانی، کاوه فاضل

">

عکس شماره 177

نمایشگاه سنگ ورونا، ایتالیا  – 2017 غرفه نگین سنگ کویر، از راست  رضا قویدل، احمد کریمی، محمد یزدانی، کاوه فاضل

">

عکس شماره 178

نمایشگاه سنگ ورونا، ایتالیا   – 2017 هیات بازدید کننده ایرانی از نمایشگاه

">

عکس شماره 179

نمایشگاه سنگ ورونا، ایتالیا   – 2017 هیات بازدید کننده ایرانی از نمایشگاه

">

عکس شماره 130 عکس شماره 131 عکس شماره 132 عکس شماره 133 عکس شماره 134 عکس شماره 135 عکس شماره 136 عکس شماره 137 عکس شماره 138 عکس شماره 139 عکس شماره 140 عکس شماره 141 عکس شماره 142 عکس شماره 143 عکس شماره 144 عکس شماره 145 عکس شماره 146 عکس شماره 147 عکس شماره 148 عکس شماره 149 عکس شماره 150 عکس شماره 151 عکس شماره 152 عکس شماره 153 عکس شماره 154 عکس شماره 155 عکس شماره 156 عکس شماره 157 عکس شماره 158 عکس شماره 159 عکس شماره 160 عکس شماره 161 عکس شماره 162 عکس شماره 163 عکس شماره 164 عکس شماره 165 عکس شماره 166 عکس شماره 167 عکس شماره 168 عکس شماره 169 عکس شماره 170 عکس شماره 171 عکس شماره 172 عکس شماره 173 عکس شماره 174 عکس شماره 175 عکس شماره 176 عکس شماره 177 عکس شماره 178 عکس شماره 179
شرکت روشان روز به عنوان مرکز بین المللی اطلاعات سنگ ایران از سال 1375 وارد فعالیت های فرهنگی، تبلیغاتی، انتشاراتی و نمایشگاهی در زمینه صنعت سنگ ساختمانی کشور، گردید. این شرکت گردآورنده و ناشر تنها کتاب دایرکتوری این صنعت به نام "کتاب راهنمای سنگ ایران" است که همه ساله یک مجلد از آن در دسترس عموم قرار می گیرد و در حال حاضر نوزدهمین شماره آن (1397) منتشر گردیده است. شرکت روشان روز در زمینه چاپ کتب علمی ، تخصصی و فنی صنعت سنگ و معدن، فعالیت های قابل قبولی داشته است و تاکنون چندین جلد کتاب در این زمینه به علاقه مندان ارائه نموده است که از مهمترین آنها کتب اطلس سنگ ساختمانی ایران است که جلد اول آن برای اولین بار در ایران توسط این مجموعه ارائه گردید. این شرکت تنها ناشری است که فقط در زمینه صنعت سنگ و معدن فعالیت می نماید. فعالیت های نمایشگاه مجموعه روشان روز در دو بخش داخلی و خارجی، خدمات قابل ملاحظه ای به دست اندرکاران صنعت سنگ کشور ارائه نموده است. نمایندگی نمایشگاه های معتبر سنگ در کشورهای مختلف جهان، دلیل این امر است که این مجموعه اولین سامان دهنده هئیت های تجاری و بازدیدکننده نمایشگاه های سنگ جهان بوده و همچنین برای اولین بار در بخش خصوصی غرفه داران ایرانی نمایشگاه های جهانی را در پاولیون اختصاصی جمهوری اسلامی ایران، گرد هم آورده است. برگزاری نمایشگاه های بین المللی و تخصصی سنگ در تهران از افتخارات این مجموعه می باشد. این شرکت برگزارکننده 8 دوره نمایشگاه بین المللی سنگ ایران در سایت نمایشگاهی تهران است. انتشارات روشان روز با توجه به نیاز دست اندرکاران صنعت سنگ کشور به آگاهی از تحقیقات روز و آشنایی با تکنولوژی مدرن و همچنین اطلاع از موارد علمی تخصصی سنگ و ماشین آلات حفاری و فرآوری، اقدام به گردآوری، تالیف، و ترجمه کتب علمی در این زمینه نموده است. این مجموعه  از کلیه محققین و دانش پژوهان در این حیطه دعوت به همکاری می نماید.
 
آدرس:
تهران، سیدخندان، ابتدای سهروردی شمالی، جنب پل، خیابان برازنده، شماره 52، طبقه سوم، واحد 12
شماره های تماس
99  الی  88743595 -021
فاکس
99  الی  88743595 -021
ایمیل
عضویت در خبرنامه
© تمامی حقوق برای شرکت روشان روز محفوظ است. طراحی شده توسط طراحی سایت داتک