دهه 80
عکس شماره 69

تهران – 1380 ایستاده،  از راست:  محمدحسین اعتمادی، مجید تجار، محمدعلی مانی فر، حسین امیرفتاحی، علی خسروی، حاج امیر ابراهیمی، مرحوم حاج حسن لرپری زنگنه، اکبر لرپری زنگنه،  عبدالمجید جوادیان  نشسته، از راست: غلامرضا مختاری، اصغر امیرفتاحی، غلامعلی احمدیان، اکبر امیرفتاحی، غلامعلی سلطانی، مسعود مانی فر، مرتضی حجارزاده، امیر لرپری زنگنه

">

عکس شماره 70

نمایشگاه سنگ شانگهای، چین – 2006 رضا احمدی

">

عکس شماره 71

نمایشگاه بین المللی سنگ تهران – 1386 از راست: محمدرضا سراجیان، احسان عابدینی

">

عکس شماره 72

نمایشگاه بین المللی سنگ تهران –  1386 از راست: بنیامین سلطانی، احمد نجفی، کاوه فاضل بسطامی، مرحوم زین العابدین نجفی تبریزی، حسین نیروبخش،  خانم زهرا نجفی، خانم نجفی، خانم حیدری

">

عکس شماره 73

نمایشگاه ایران کان مین، تهران – 1387 از راست: محمد یزدانی، کاوه فاضل بسطامی، رضا قویدل، بنیامین سلطانی، محمد بحری

">

عکس شماره 74

نمایشگاه ایران کان مین، تهران – 1387 مرحوم رحیم رحیمی نژاد

">

عکس شماره 75

نمایشگاه ایران کان مین، تهران – 1387 نفر سمت چپ: رحمان سلمی

">

عکس شماره 76

اولین نمایشگاه سنگ نیمور، محلات – 1387

">

عکس شماره 77

نمایشگاه ایران کان مین، تهران – 1387 نفر سمت چپ: محمد یزدانی

">

عکس شماره 78

نمایشگاه ساختمان، تهران – 1387 از راست: علیرضا احمدیان، کاوه فاضل بسطامی، وحید آدمی دهکردی

">

عکس شماره 79

نمایشگاه بین المللی سنگ تهران – 1388 از راست: عباس عزیززاده ( عزیزی )، کاوه فاضل بسطامی، صفایی، اکبر لرپری زنگنه، کارشناس وزارتخانه، سمیع نژاد 

">

عکس شماره 80

نمایشگاه بین المللی سنگ تهران – 1388 از راست: مرحوم زین العابدین نجفی تبریزی ( دبیر انجمن سنگ ایران )، مهندس گلیجانی ( کارشناس ارشد وزارت صنایع و معادن و دبیر ستاد سنگ کشور )، مرحوم حسن لرپری زنگنه، مهندس فاطمیان ( مدیرکل وزارت صنایع و معادن )

">

عکس شماره 81

نمایشگاه بین المللی سنگ تهران – 1388 اکبر لرپری زنگنه ( رییس هیات مدیره انجمن سنگ ایران )، محرابیان ( وزیر صنایع و معادن )

">

عکس شماره 82

نمایشگاه بین المللی سنگ تهران – 1388 از راست: سمیع نژاد ( معاونت معدنی وزارت صنایع ومعادن ) محرابیان ( وزیر صنایع و معادن )، کاوه فاضل بسطامی ( عضو هیات مدیره انجمن سنگ ایران )، اکبر لرپری زنگنه ( رییس هیات مدیره انجمن سنگ ایران )، مهندس گلیجانی ( کارشناس ارشد وزارت صنایع و معادن و دبیر ستاد سنگ کشور )

">

عکس شماره 83

نمایشگاه بین المللی سنگ تهران – 1388 از راست: مرحوم حاج حسن لرپری زنگنه، اکبر لرپری زنگنه، محسن میرزایی

">

عکس شماره 84

نمایشگاه بین المللی سنگ تهران – 1388 از چپ: مرحوم حاج حسن لرپری زنگنه، رضا قویدل

">

عکس شماره 85

نمایشگاه سنگ شانگهای، چین – 1388 از راست: کاوه فاضل بسطامی، پوریا نبی پور، احسان علیمحمدی

">

عکس شماره 86

نمایشگاه سلیمانیه، عراق – 1389 از راست: وحید آدمی دهکردی، عباس عزیززاده، احمد عزیز زاده، جواد نعیمی

">

عکس شماره 87

نمایشگاه سلیمانیه، عراق – 1389 از چپ: وحید آدمی دهکردی، شوذب جباری

">

عکس شماره 88

نمایشگاه سلیمانیه، عراق – 1389

">

عکس شماره 89

سمینار مشترک انجمن و اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا ( ایچه ) – 1389 نفر سمت راست: دوست نژاد

">

عکس شماره 90

سمینار مشترک انجمن و اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا ( ایچه ) – 1389 ردیف دوم، از راست: رحمان سلمی ، علیرضا مصفا، علیرضا ثقفی

">

عکس شماره 91

مجمع عمومی انجمن سنگ ایران، تهران – 1389 از راست: اکبر لرپری زنگنه، وحید آدمی دهکردی، مرحوم حاج حسن لرپری زنگنه، علیرضا ثقفی

">

عکس شماره 92

نمایشگاه ایران کان مین، تهران – 1389 نفر سمت چپ: عبدالغفار اسماعیل زهی

">

عکس شماره 93

نمایشگاه ایران کان مین، تهران – 1389 نشست مسئولین و معاونین وزارتخانه با دست اندرکاران صنعت سنگ در غرفه روشان روز

">

عکس شماره 94

نمایشگاه ایران کان مین، تهران – 1389 نشست مسئولین و معاونین وزارتخانه با دست اندرکاران صنعت سنگ در غرفه روشان روز

">

عکس شماره 95

نمایشگاه ایران کان مین، تهران – 1389 غرفه سنگ راگا، از راست:  حاج محمد نوروزی، مهدی رسولی

">

عکس شماره 96

نمایشگاه ایرسه، هتل المپیک تهران – 1389 از راست: مهندس گلیجانی، وحید آدمی دهکردی، کاوه فاضل بسطامی، مهندس فاطمیان، کارشناس وزارتخانه، محمود عظیمی

">

عکس شماره 97

نمایشگاه ایرسه، هتل المپیک تهران – 1389 غرفه کوه برش بجستان

">

عکس شماره 98

نمایشگاه ایرسه، هتل المپیک تهران – 1389 از راست: کارشناس وزارتخانه، مهندس فاطمیان، مهندس گلیجانی، حمید جهانفرد، کاوه فاضل بسطامی

">

عکس شماره 99

نمایشگاه ایرسه، هتل المپیک تهران – 1389 غرفه جهانفرد

">

عکس شماره 100

نمایشگاه ایرسه، هتل المپیک تهران – 1389 از راست: مهندس فاطمیان، مهندس گلیجانی، عباس یگانه

">

عکس شماره 101

نمایشگاه ایرسه، هتل المپیک تهران – 1389

">

عکس شماره 102

نمایشگاه ایرسه، هتل المپیک تهران – 1389

">

عکس شماره 103

نمایشگاه ایرسه، هتل المپیک تهران – 1389

">

عکس شماره 104

نمایشگاه ایرسه، هتل المپیک تهران – 1389

">

عکس شماره 105

نمایشگاه ایرسه، هتل المپیک تهران – 1389

">

عکس شماره 106

نمایشگاه بیگ فایو دبی – 2007 از راست: کاوه فاضل بسطامی، اکبر لرپری زنگنه، وحید آدمی دهکردی، شوذب جباری، جواد نعیمی

">

عکس شماره 107

نمایشگاه بیگ فایو دبی – 2007 غرفه احرار سپاهان – نفر دوم سمت چپ: محمدرضا سراجیان

">

عکس شماره 108

نمایشگاه  سنگ نورنبرگ آلمان  – 2007 غرفه مهکام  – نفر اول سمت راست: علی کامکار

">

عکس شماره 109

ایتالیا – 2009 بازدید هیات تجاری دست اندرکاران صنعت سنگ ایران از کارخانه برتون

">

عکس شماره 110

نمایشگاه سنگ شانگهای، چین – 2009 غرفه گروه صنعتی نیکفر، شوذب جباری

">

عکس شماره 111

نمایشگاه سنگ نورنبرگ آلمان – 2009 نفر اول سمت چپ: سلطانی

">

عکس شماره 112

نمایشگاه سنگ شانگهای، چین – 2009 بازدید سفیر ایران در چین و کنسول ایران در شانگهای از غرفه بازرگانی جعفر پورمحسنی

">

عکس شماره 113

نمایشگاه سنگ شانگهای، چین – 2009 بازدید سفیر ایران در چین و کنسول ایران در شانگهای از غرفه زرین صنعت – نفر دوم سمت چپ: محمدرضا صبوری

">

عکس شماره 114

نمایشگاه سنگ شانگهای، چین – 2009 بازدید سفیر ایران در چین و کنسول ایران در شانگهای از غرفه  بازرگانی علی وفاق

">

عکس شماره 115

نمایشگاه سنگ شانگهای، چین – 2009 بازدید سفیر ایران در چین و کنسول ایران در شانگهای از غرفه  سنگاب آذرشهر

">

عکس شماره 116

نمایشگاه سنگ شانگهای، چین – 2009 بازدید سفیر ایران در چین و کنسول ایران در شانگهای از غرفه  شرکت تاش ساب

">

عکس شماره 117

نمایشگاه سنگ شانگهای، چین – 2009 بازدید سفیر ایران در چین و کنسول ایران در شانگهای از غرفه شرکت ایران داش

">

عکس شماره 118

نمایشگاه سنگ شانگهای، چین – 2009 غرفه شرکت روشان روز، از راست: میکائیل زینالپور، شوذب جباری، کاوه فاضل، وحید آدمی، جواد نعیمی 

">

عکس شماره 119

نمایشگاه سنگ شانگهای، چین – 2009 از راست: عباس آدمی دهکردی، داود اسمعیلی

">

عکس شماره 120

نمایشگاه سنگ شانگهای، چین – 2009 گروهی از بازدیدکنندگان ایرانی

">

عکس شماره 121

نمایشگاه سنگ شانگهای، چین – 2009 از راست: شوذب جباری، وحید آدمی، داود اسماعیلی، عباس آدمی دهکردی، جواد نعیمی، کاوه فاضل  

">

عکس شماره 122

نمایشگاه سنگ شانگهای، چین – 2009 غرفه شرکت  روشان روز

">

عکس شماره 123

نمایشگاه سنگ شانگهای، چین – 2009

">

عکس شماره 124

چین – 2009 جلسه هیات تجاری ایران با شهردار شیامن، چین

">

عکس شماره 125

نمایشگاه سنگ شانگهای، چین – 2009 بازدید سفیر ایران در چین و کنسول ایران در شانگهای از غرفه زرین صنعت – نفر دوم سمت راست: محمدرضا صبوری

">

عکس شماره 126

نمایشگاه سنگ شانگهای، چین   – 2009 غرفه پرفیمان ، از راست: ایمان علاقه بند، شوذب جباری، جواد نعیمی

">

عکس شماره 127

شانگهای، چین – 2009 برادران کریمی ( معدن تکاب ) به همراه شوذب جباری

">

عکس شماره 128

شیامن، چین – 2009 هیات بازدیدکننده ایرانی

">

عکس شماره 129

شانگهای، چین – 2009 از راست: علی کامکار، عباس آدمی دهکردی

">

عکس شماره 69 عکس شماره 70 عکس شماره 71 عکس شماره 72 عکس شماره 73 عکس شماره 74 عکس شماره 75 عکس شماره 76 عکس شماره 77 عکس شماره 78 عکس شماره 79 عکس شماره 80 عکس شماره 81 عکس شماره 82 عکس شماره 83 عکس شماره 84 عکس شماره 85 عکس شماره 86 عکس شماره 87 عکس شماره 88 عکس شماره 89 عکس شماره 90 عکس شماره 91 عکس شماره 92 عکس شماره 93 عکس شماره 94 عکس شماره 95 عکس شماره 96 عکس شماره 97 عکس شماره 98 عکس شماره 99 عکس شماره 100 عکس شماره 101 عکس شماره 102 عکس شماره 103 عکس شماره 104 عکس شماره 105 عکس شماره 106 عکس شماره 107 عکس شماره 108 عکس شماره 109 عکس شماره 110 عکس شماره 111 عکس شماره 112 عکس شماره 113 عکس شماره 114 عکس شماره 115 عکس شماره 116 عکس شماره 117 عکس شماره 118 عکس شماره 119 عکس شماره 120 عکس شماره 121 عکس شماره 122 عکس شماره 123 عکس شماره 124 عکس شماره 125 عکس شماره 126 عکس شماره 127 عکس شماره 128 عکس شماره 129
شرکت روشان روز به عنوان مرکز بین المللی اطلاعات سنگ ایران از سال 1375 وارد فعالیت های فرهنگی، تبلیغاتی، انتشاراتی و نمایشگاهی در زمینه صنعت سنگ ساختمانی کشور، گردید. این شرکت گردآورنده و ناشر تنها کتاب دایرکتوری این صنعت به نام "کتاب راهنمای سنگ ایران" است که همه ساله یک مجلد از آن در دسترس عموم قرار می گیرد و در حال حاضر نوزدهمین شماره آن (1397) منتشر گردیده است. شرکت روشان روز در زمینه چاپ کتب علمی ، تخصصی و فنی صنعت سنگ و معدن، فعالیت های قابل قبولی داشته است و تاکنون چندین جلد کتاب در این زمینه به علاقه مندان ارائه نموده است که از مهمترین آنها کتب اطلس سنگ ساختمانی ایران است که جلد اول آن برای اولین بار در ایران توسط این مجموعه ارائه گردید. این شرکت تنها ناشری است که فقط در زمینه صنعت سنگ و معدن فعالیت می نماید. فعالیت های نمایشگاه مجموعه روشان روز در دو بخش داخلی و خارجی، خدمات قابل ملاحظه ای به دست اندرکاران صنعت سنگ کشور ارائه نموده است. نمایندگی نمایشگاه های معتبر سنگ در کشورهای مختلف جهان، دلیل این امر است که این مجموعه اولین سامان دهنده هئیت های تجاری و بازدیدکننده نمایشگاه های سنگ جهان بوده و همچنین برای اولین بار در بخش خصوصی غرفه داران ایرانی نمایشگاه های جهانی را در پاولیون اختصاصی جمهوری اسلامی ایران، گرد هم آورده است. برگزاری نمایشگاه های بین المللی و تخصصی سنگ در تهران از افتخارات این مجموعه می باشد. این شرکت برگزارکننده 8 دوره نمایشگاه بین المللی سنگ ایران در سایت نمایشگاهی تهران است. انتشارات روشان روز با توجه به نیاز دست اندرکاران صنعت سنگ کشور به آگاهی از تحقیقات روز و آشنایی با تکنولوژی مدرن و همچنین اطلاع از موارد علمی تخصصی سنگ و ماشین آلات حفاری و فرآوری، اقدام به گردآوری، تالیف، و ترجمه کتب علمی در این زمینه نموده است. این مجموعه  از کلیه محققین و دانش پژوهان در این حیطه دعوت به همکاری می نماید.
 
آدرس:
تهران، سیدخندان، ابتدای سهروردی شمالی، جنب پل، خیابان برازنده، شماره 52، طبقه سوم، واحد 12
شماره های تماس
99  الی  88743595 -021
فاکس
99  الی  88743595 -021
ایمیل
عضویت در خبرنامه
© تمامی حقوق برای شرکت روشان روز محفوظ است. طراحی شده توسط طراحی سایت داتک